COMUNICAT DE PRESĂ

A fost semnat contractul deachiziție echipamente pentru proiectul „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice”.

La data de 10.03.2023 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova a semnat Contractul de achiziție echipamente pentru proiectul „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” cuS.C. MOUNTAIN INDUSTRIAL RESOURCES S.R.L. (lider de asociere), S.C. DKV Prest S.R.L. (asociat 1) și S.C A.T.S.A. Industry S.R.L. (asociat 2).

Conferințaa avut loc în data de 10 Martie 2023, începând cu ora 10, la sala de conferințe a Aeroportului Internațional Craiova – Calea București 325A, Craiova unde au participat dl.Sorin MANDA – director Aeroportul Internațional Craiova, Cosmin VASILE – președintele Consiliul Județean Dolj, Daniel TUNARU  – director S.C. MOUNTAIN INDUSTRIAL RESOURCES S.R.L.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare nr. 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv specific 2.3 – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, cu o valoare totală de 58.592.243,49 lei inclusiv TVA, din care cofinanțare UE • 35.688.313,65 lei fară TVA. Termenul de implementare al proiectului este 30.11.2023.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Internațional Craiova prin extinderea şi modernizarea acestuia în vederea creșterii accesibilității regionale, în condiții de siguranță și în acord cu obiectivele de protecție a mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului conduc la îndeplinirea obiectivului general și laatingerea rezultatelor propuse:

 • Îndeplinirea cerințelor de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional

Craiova, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139 al Comisiei, pentru

realizarea rulării în condiții de siguranță a aeronavelor

 • Asigurarea siguranței și securitățîi pasagerilor și bagajelor prin dotarea cu

echipamente specifice destinate situațiilor de urgență și întreținerii suprafețelor de

mișcare.

Pentru atingerea obiectivului vor fi achiziționate următoarele echipamente:

 1. Autospecială pentru curățat pista cu plug, perie rotativă și turbosuflantă: 3

buc.

 1. Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme de aviație

(capacitate mare): 1 buc.

 1. Utilaj multifuncțional cu perie, freză de zăpadă, lama împins zăpadă și

cositoare: 3 buc.

 1. Autodegivror pentru pistă, căi de rulare și platformă de aviație: 1 buc.
 2. Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor

înierbate: 1 buc.

 1. Degivror aeronave tip I și II/III: 1buc.
 2. Autospecială stingere incendii pe sașiu special prevăzută cu braț de

străpungere: 1 buc

 1. Autospecială pentru stingerea incendiilor de tipul celor utilizate pe

aeroporturi – 1 buc

 1. Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de

frânare pe supfrafetele aeroportuare: 1 buc.

 1. Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor

de mișcare.