Muzeul Olteniei Craiova, în calitate de partener instituțional al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (CNR UNESCO), în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopşor, Ansamblul Folcloric“Maria Tănase” Craiova, coordonat de manager Niculina Stoican,  La Blouse Roumaine – Diana Tănăsescu, Șezătoare București –Bizon Victoria, Grupul „Oltenia coase iie”și Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova organizează luni, 27 noiembrie, ora 09.30, o serie de activități pentru a celebra împlinirea unui an de când, la Rabat, Maroc, la 1 decembrie 2022, Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural UNESCO a decis includerea dosarului ”Arta camasii cu altita – element de identitate culturala în Romania și Republica Moldova” în Lista Patrimoniului Imaterial al Umanității.

Depozitar a unor piese de o reală valoare documentară, de la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul secolului XX, cămăși scurte sau ciupage, cămăși cu poale, confecționate din bumbac sau borangic, țesute în două ițe, la război orizontal, unele incluse în categoria Tezaur, Muzeul Olteniei Craiova și-a adus contribuția la întocmirea acestui dosar prin expert muzeograf Roxana Deca-Secția de Etnografie, membrual echipei de documentare ce a realizat cercetările de teren din zona etnografică a Olteniei, cercetări ce au cumulat sute de ore de muncă, conceptualizări si sistematizări de date si informații imense.

Fiind parte a unui demers național de succes, se cuvine astfel, să sărbătorim, la Craiova, de Ziua Națională a României, acest eveniment remarcabil și să organizăm, într-un spațiu multifuncțional, proiecte de educație și dezvoltare comunitară care recuperează, cercetează, păstrează și promovează identitatea culturală locală, un context fericit pentru specialiștii secției de a le împărtăși elevilor meșteșugul artei cămășii cu altiță în expoziția permanentă de la Casa Băniei ce oferă o perspectivă non-formală de înțelegere a istoriei cămășilor tradiționale oltenești ce se pot studia și afla astfel pe viu, prin intermediul manifestărilor spirituale și artistice tradiționale românești concretizate în aceste piese de port popular.

Contextul în care ne aflăm, implică deopotrivă fascinația pe care o exercită elementele de port popular asupra comunităților locale, cât și adoptarea deopotrivă a unui limbaj contemporan de exprimare, eleganță și determinare, ca să fie înțeles de tineri, care au nevoie să înțeleagă rolul acestui meșteșug pentru ancorare în tradiție și identitate culturală proprie

Proiectul cultural urmează a se derula sub forma unor ateliere de lucru destinate tehnicilor tradiționale de brodare și coasere a altitelor, la care vor participa purtătoare de competente ale acestui meșteșug, membre ale sezatorii “Oltenia coase iie” și ateliere de țesut ale Ansamblului Folcloric Maria Tănase“, elevi și studenți dornici să deprindă aceasta arta.

Activitateava fi coordonată de dr. Roxana Deca, iar șezătoarea se va desfășura în expozitia de cămăși cu altiță din Oltenia, tinerii aflând și suportul științific al acestui meșteșug prin intermediul prezentării realizate de Anca Ceaușescu, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopşor, vor viziona filme documentare, mărturii ale creatorilor și ale celor implicați în promovarea dosarului la UNESCO.

În cadrul acțiunii, se va derula un atelier de confecționat cocarde tricolore, având ca tematică 1 Decembrie Ziua Națională a României, coordonat de muzeograf Diana Călin,din cadrul Secției de Etnografie, la care vor participa elevii clasei a III-a E de la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova, îndrumați de profesor pentru învățământ primar POPA Carmen.

De asemenea, de Ziua Națională a României, în spațiul expozițional al Secției de Etnografie, va fi expus „Izvodului Șezătoare București”, izvod donat Muzeului Olteniei, Secția de Etnografie, cu ocazia împlinirii unui an de la adoptarea deciziei privind înscrierea elementului „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova”, pe Lista reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

Izvodul este alcătuit din mini izvoade din altițe, zonele: Moldova de Nord, Vrancea, Prahova, Muscel, Dâmbovița, Vâlcea, Vlașca, Teleorman, Gorj și altele unite cu cheițe specifice zonei.

Șezătoare București este unul dintre cele mai reprezentative grupuri de șezători din țara coordonat de Bizon Victoria,  ce a fost inclus în cadrul materialului documentar- film de prezentare care a fost depus la dosarul UNESCO”Arta camasii cu altita – element de identitateculturalaîn Romania șiRepublica Moldova”.