Autoarea Oana-Mihaela Vladu lanseaza la ”Aman” volumul „Evoluția strategiilor euroatlantice de prevenire si gestionare a conflictelor în perioada post-Război Rece”

0
267

Comunicat de presă

 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează vineri, 3 martie 2023, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 17.00, lansarea volumului „Evoluția strategiilor euroatlantice de prevenire si gestionare a conflictelor în perioada post-Război Rece”, al autoarei Oana-Mihaela Vladu, Lector universitar doctor în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”- București, profesor asociat al „Trocadéro Forum”- Paris, Franța, A Center for Sustainable Leadership & Diplomacy.

Evenimentul de lansare va avea loc în prezența invitaților:

– Sorin Liviu Damean, istoric, profesor universitar doctor habilitat, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale-Universitatea din Craiova, Directorul Școlii doctorale de științe sociale și umaniste,

– Dorel Bușe, colonel, profesor universitar doctor, specialist în științe politice și istoric, Director al Departamentului Operații Multinaționale Studii Strategice și de Securitate din cadrul Facultății de Securitate și Apărare al Universității Naționale de Apărare”Carol I”,

– Florian Bichir, istoric și publicist, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cercetător științific al Academiei Române și membru al Comisiei Române de Istorie Militară (CRIM). În perioada 2012-2018 a fost membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), cu rang de ministru secretar de stat.

„Prin evoluția strategiilor euroatlantice de prevenire și gestionare a conflictelor se încearcă ridicarea la cel mai înalt nivel a planificării, organizării și gestionarii cu succes a situațiilor de criză/ conflict etc., ceea ce creează condiţii favorabile pentru o bună interconectare între statele lumii, care pot influența astfel calitatea procesului de prevenire și gestionare a acestor situații de criză.

Introducerea strategiilor euroatlantice în activitatea de gestionare a situațiilor de criză și prevenire a noilor conflicte necesită eforturi majore organizaţionale, precum și manifestarea interesului real, cu privire la problematica războiului şi a păcii.

Implementarea inovaţiilor în managementul situațiilor de criză se confruntă cu o rezistenţă mai puternică, decât inovaţiile în domeniul tehnologiilor şi al nanotehnologiilor, deoarece sistemul managerial creat, le privește de conţinutul lor nou.  Putem considera această situaţie, ca fiind, una dificilă din cauza lipsei băncilor de informaţii sau a posibilităţilor limitate de schimb informaţional.

Perfecţionarea acestor activităţi necesită găsirea situaţiilor teoretice fondate ştiinţific cu ajutorul școlilor de gândire care și-au manifestat interesul, în problematica războiului şi a păcii, căilor verificate metodologic, mijloacelor şi condiţiilor, care contribuie la eficacitatea soluționarii conflictelor.

Asimetria este la fel de veche ca şi războiul. Întotdeauna între adversari au existat diferenţieri care i-au plasat, atât pe unii, cât şi pe ceilalţi, în poziţii avantajoase sau dezavantajoase, decizând rezultatul bătăliilor /războiului /conflictului.

La nivel strategic, aceste diferenţieri au condus la ceea ce numim şi astăzi ”asimetrie strategică”, bazate pe apariția noilor concepte, precum „conflictul asimetric“ sau „conflictul de interese“.

Cercetările știintifice realizate cu privire la soluționarea și gestionarea  conflictelor internaționale influențează științele politice, militare, informaționale, fizica nucleară precum și multe altele.

Finalul Războiului Rece, nu a adus o pace la nivel mondial ci, ne atrage atenţia asupra„noilor”ameninţări. Problematica războiului și a păcii rămânând subiectul de interes pentru viața politică internațională și nu în ultimul rând pentru domeniul de cercetare științifică care se confruntă cu provocările noului secol.”

Oana-Mihaela Vladu

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman”