Conferinţa Internaționala „Muzeul și Cercetarea Ştiinţifică” organizată  de Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova

0
168

O nouă ediție a Conferinţei Internaționale „Muzeul și Cercetarea Ştiinţifică” organizată  de Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, se va derula în perioada 15-17 septembrie a.c.

Deschiderea Conferinței va avea loc joi – 15 septembrie, ora 10:00, în sala de ședințe nr. 1 a Consiliului Județean Dolj, după care vor urma câteva expuneri ale lucrărilor, în Plenum, iar lucrările susținute pe secțiuni (Geologie, Biologie vegetală, Biologie animală: nevertebrate și vertebrate, Ecologie și Protecția mediului) vor fi susținute la sediul Secției de Științele Naturii din str. Popa Șapcă, nr.8, începând cu ora 15.00.

Programul Conferinței împreună cu volumul de rezumate ale lucrărilor (Book of Abstracts), pot fi accesate pe site-ul conferintei: http://www.sesiuneinternationalamuzeulolteniei.ro/.

Conferința se înscrie într-una din funcțiile importante ale muzeului, aceea de cercetare științifică a patrimoniului natural și cultural universal și este o manifestare științifică emblematic pentru instituția noastră, organizată annual pe parcursul ultimelor trei decenii. Vor fi prezenți circa 80 de participanți, specialiști din toate domeniile biologiei (cercetători, cadre universitare și muzeografi), din țară și străinătate.

Exemplificăm câteva instituții reprezentate cu acest prilej: Institutul Zoologic din Chișinău (Republica Moldova), Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie din cadrul Academiei de Științe din Republica  Moldova, Universitatea Tebessa (Algeria), Școala Națională Veterinară din El Alia (Algeria), Institutul Național de Geologie din România, Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea “A.I. Cuza” Iași, Universitatea București- Facultatea de Biologie, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu“ București, Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Protecția Plantelor din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.
De asemenea, alături de Muzeul Olteniei, la manifestare, va fi reprezentată Facultatea de Horticultură din cadrul Universității Craiova și Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Dolj.

Studiile științifice prezentate în cadrul Conferinței sunt, în general, rezultatul unor îndelungi cercetări a micro- și macro-organismelor din diverse ecosisteme sau sunt rodul analizei unor fenomene geologice și climatic petrecute în diverse bioregiuni. Exemplificăm aici câteva titluri de interes pentru public: “Fauna de lilieci dinminele de piatră din Aria Cricova-Goian a Bazinului Râului Ichel, Republica Moldova”, “Diversitatea și ecologia faunei epigee a unor plantații de măslini în Regiunea Tebessa (Estul Extrem al Algeriei) și interacțiunea cu unii parametri de mediu”, “Contribuții la cunoașterea unor nevertebrate din Rezervația Naturală Cobîleni, Republica Moldova”, “Conservarea patrimoniului cultural prin amenajarea peisajului. Studiu de caz: Cula Cioabă-Chinţescu”.

Toate lucrările care vor fi susținute au primit girul unui colegiu științific reprezentat de personalități academice din țară și străinătate și vor fi tipărite în anuarul “Oltenia. Studii și Comunicări Științele Naturii”, ajuns la cel de-al XXXVII-lea număr (http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont.html).

Menționăm că, începând din anul 2008, revista este indexată de către CNCSIS, în categoria B și este inclusă în diferite baze de date internaționale (ex. Thomson- Reuters, EBSCO ș.a.).

            Informăm publicul craiovean că, în ziua de joi – 15 septembrie nu se pot efectua vizite în cadrul expozițiilor de la Secția Științele Naturii a Muzeului Olteniei, pentrua se asigura o bună desfășurare a lucrărilor acestui eveniment științific international.