IMFORMARE DE PRESĂ

 Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare: “Modificarea art.5 alin.10 si alin.16 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 334/2019 referitoare la Regulamentul privind parcurile, grădina botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova”.

Documentatia si anexele aferente sunt disponibile, pentru consultare, pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte de acte normative supuse consultării”.

Se pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 22.07.2021, pe formularul de consultare publică on-line, disponibil pe site-ul instituției, www.primariacraiova.ro sau la Centrul de Informatii pentru Cetățeni și Audiențe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str Târgului, nr. 26.

Serviciul Imagine

Primăria Municipiului Craiova