În perioada 2020-2022, Garda de Mediu Dolj a amendat CET Craiova II cu 300.000 lei

0
454
În perioada 2020-2022, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dolj a efectuat 13 controale la Sucursala Electrocentrale Craiova II (SE Craiova II) și a aplicat 4 sanctiuni contraventionale, în valoare totală de 300.000 lei.
Anul 2020
1. Comisariatului Județean Dolj al GNM a efectuat cinci inspecții la SE Craiova II.
2. Pentru nerespectarea legislației privind emisiile industriale, au fost aplicate 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de 150.000 lei.

Anul 2021
1. CJ Dolj al GNM a efectuat patru controale la același operator, trei dintre acestea fiind realizate în urma sesizărilor primite, în care erau semnalate aspecte privind producerea unei deversări de cenușa pe terenuri extravilane, ca urmare a apariției unor fisuri în țevile de transport pentru cenușă ce aparțin CET II/ ca urmare a spulberărilor de pulberi sedimentabile în zona apropiată Complexului Energetic – SE Craiova II.
2. Măsurile impuse au fost de refacere a terenului afectat, precum și de a lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile, precum și adoptarea unor tehnologii de exploatare ale instalatiilor de ardere care sa reduca la minim poluarea.
3. Pentru nerespectarea prevederilor legale, operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 50.000 lei
Anul 2022
• Au fost efectuate patru verificări la punctul de lucru al SE Craiova II, la Depozitul de zgură și cenușă Valea Mănăstirii, aparținând SE Craiova II, precum și în zonele de pe malurile râului Valea Șarpelui în care existau pulberi sedimentabile provenite de la acest operator.
• In perioada 31.01.2022-01.02.2022, la finalizarea verificarilor de la punctul de lucru al SE Craiova II, Craiova, comisarii GNM au aplicat o amendă în cuantum de 100.000 lei și au fost impuse măsuri operatorului economic in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile, precum si adoptarea acelor tehnologii de exploatare ale instalatiilor de ardere astfel incat sa reduca la minim poluarea.
Ca urmare a neconformitatilor constatate, GNM – Comisariatul Judetean Dolj Dolj a notificat Agentia pentru Protectia Mediului Dolj in vederea suspendarii Autorizatiei Integrate de Mediu a operatorului economic SE CRAIOVA II.
Totodată, GNM – CJ Dolj a reiterat si solicitarea de monitorizare cu laboratorul specializat al Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj a pulberilor sedimentabile, tinand cont de cele constatate in teren de catre reprezentantii GNM Comisariatul Judetean Dolj.
• In data de 18.04.2022, în urma unei noi verificari, a fost impusa măsura ca SE Craiova II sa elaboreze un Program/Plan de salubrizare a zonelor afectate de depozitari de cenusa si zgura identificate.
• Măsuri stabilite:
1. Intocmirea Planului/Programului de salubrizare a zonelor afectate de depozitari de cenusa si zgura.
2. Salubrizarea zonelor identificate cu depozitari de pulberi sedimentabile.
3. Deseurile de zgura si cenusa rezultate in urma actiunii de salubrizare, vor fi transportate cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul României si vor fi depuse pe depozitul de zgura si cenusa din Valea Manastirii .
Totodata APM DOLJ a emis NOTIFICAREA PREALABILA nr. 4797/13.05.2022, inregistrata la GNM CJ DOLJ sub nr. 1138/17.05.2022, prin care operatorului economic i s-a adus la cunostinta faptul ca este obligat sa indeplineasca masurile stabilite de reprezentantii GNM CJ Dolj, in termen de60 de zile de la primire.

Garda de Mediu Dolj