Comunicat de presă

 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează joi, 23 iunie 2022, la ora 16.30, în curtea bibliotecii, lansarea volumului de proză „Orgolii rănite”, autor Mariana Udriștoiu.

La eveniment, care va fi moderat de Nicolae Marinescu, participă invitații:Marius Ghica, Ana Paraschivescu, Nicolița Sandu, Ion Popescu – Brădiceni.

Filolog de vocație, Mariana Udriștoiu s-a născut în localitatea prahoveană Rotari-Ceptura, a urmat cursurile gimnaziale și liceale la Buzău, apoi a absolvit Facultatea de Litere din Craiova, specializarea Limbă și literatură română – Limba franceză.

Începând din 1982, Mariana Udriștoiu a publicat articole de gramatică și stilistică în revista ,,Limbă și literatură” și a continuat cu numeroase auxiliare didactice, îndrumătoare metodice, cărți de specialitate.

O „obsesie” mai veche care a însoțit-o multă vreme, aceea de a pune în pagină câteva „însemnări” (de poezie și proză) făcute cu mult timp în urmă și lăsate în suspans din varii motive, s-a concretizat în 2020, când a publicat volumul de versuri intitulat „Melancolii”, și în 2021, când a publicat cartea de confesiuni „Limpezimi în amurg”, o scriere autobiografică care propunepoveștide viață, ale căror notații pendulează permanent între atunci și acum, între aici și acolo, cu reverberații firave într-un viitor diminuat cu fiecare zi.

La numai un an distanță, Mariana Udriștoiu, revine cu un nou volum de proză, „Orgolii rănite”, aprofundând universul interior al protagonistei-narator, supus în permanență unor prefaceri lăuntrice, unor transformări succesive, unor căutări ale propriei interiorități, sondând în labirintul ființei. Intelectual sui generis, eroinaîși asumă confruntarea cu lumea cărei îi aparține pentru a se elibera de limitele propriei interiorități, de iluzii, neîmpliniri și experiențe topite într-un trecut revolut, la un moment dat simțind nevoia să se deschidă prin scris, să se elibereze de tensiunile lăuntrice acumulate și contopite în sine ani de-a rândul.

Biroul de Presă al BiblioteciiJudețeneAlexandrușiAristia Aman”