Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește vineri,17 noiembrie 2023, începând cu ora 13.00, lansarea revistei „Bilete de papagal”, Anul I, nr. 1/2023, Serie nouă, apărută la Editura „Arena Artelor” din Slatina.

Dintre invitații speciali care vor lua cuvântul la această manifestare de restituire a revistei „Bilete de papagal” amintim pe: Nicolae Scurtu, istoric literar, Dodo Niță, președintele Asociației Bedefililor din România, Nicolae Marinescu, directorul revistei „Mozaicul”, Camelia Radulian, poet, publicist, Carmen Theo, scriitor, traducător, Laurențiu Bădicioiu, scriitor, organizatorul Festivalului de umor și poezie „Romeo și Jullieta la Mizil”, Emil Boroghină, actor, om de teatru, Nicolae Cornel, scriitor filosof,  Mihaela Albuși Dan Anghelescu, specialiști în literature exilului, Dumitru Sârghie, director al revistei.

Alături de noi vor mai fi muzicianul Mircea Suchici, rapsodul popular Ion Crețeanu, Cornel Popescu, frate de sânge cu cavalul strămoșesc, și folkistul Dan State.

„Această publicație, cu acest titlu oarecum bizar,  a văzut lumina tiparului în ziua de 2 februarie a anului de grație 1928, la București, și a apărut cu întreruperi, în patru serii, în chipuri și forme diferite, până când și-a dat obștescul sfârșit, în anul dizgrației naționale, 1945. Revista avea dimensiuni mici, promovând un gen literar original, nou – intitulat în epocă „biletul” sau „tableta”.  Primele numere au fost zămislite și au prins aripi, în curtea casei lui Tudor Arghezi, pe locul intitulat „La Mărțișor”, acolo unde, spunea Maestrul, a fost și patria sa literară… Dumitru Sârghie

Moderatorul evenimentului va fi Mircea Pospai, președintele filialei UZPR „Tudor Arghezi”, din Bănie… Așteptăm și alte prezențe remarcabile, dintre personalitățile care au colaborat la acest număr inaugural al revistei „Bilete de papagal”, Serie nouă, care va fi lansată sub egida filialei „Tudor Arghezi” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

 

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman”