AcasăACTUALITATEMăsuri și sancțiuni privind Taxa Specială de Salubrizare

Măsuri și sancțiuni privind Taxa Specială de Salubrizare

Având în vedere faptul că 30.08.2021 este termenul limită în care craiovenii ce beneficiază de serviciile de salubrizare pot depune declarația de impunere în vederea înregistrării în evidențele fiscale a taxei speciale de salubrizare, ținem să vă reamintim ce măsuri și sancțiuni vor fi luate pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 183/2021, respectiv pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a declarației de impunere prevăzute de Anexa nr.1, Model 2021 DITL-01.

  1. MĂSURI

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, dă dreptul Direcției Impozite și Taxe să procedeze la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare. Astfel, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut/utilizat și nedeclarat pentru un număr de 3 persoane.

* Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare până la primul termen, respectiv 30.08.2021, iar pentru restul lunilor rămase din an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare, craiovenii datorează, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună de întârziere până la data plăţii.

  1. SANCȚIUNI

Nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor de impunere a taxei speciale de salubrizare constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sacțiunilor se fac de către primar și persoane împuternicite din cadrul autorității publice locale, începând cu data de 31.08.2021.

  1. MODALITĂȚILE DE DECLARARE

– Electronic, pe adresa de email: taxadesalubrizare@primariacraiova.ro;

– Electronic, accesând site-ul        www.primariacraiova.ro,       secțiunea e-Servicii  Ghiseul online – depunere;

– Fizic, la toate punctele de lucru ale DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE sau PRIN POȘTĂ.

Toate informațiile suplimentare legate de taxa specială de salubrizare și răspunsurile formulate la cele mai frecvente întrebări se pot obține accesând link-ul https://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/taxa-speciala-de-salubrizare.html .

Pentru a evita aplicarea eventualelor măsuri și sancțiuni, Primăria Municipiului Craiova recomandă craiovenilor să respecte termenele în ceea ce privește declararea și plata, la termen, a taxei speciale de salubrizare, și le mulțumește pentru sprijinul acordat până acum.

 

Must Read

spot_img
error: Content is protected !!