AcasăACTUALITATEMinisterul Sănătății organizeză prima conferinţă de presă a proiectului ”Construire Spital Regional...

Ministerul Sănătății organizeză prima conferinţă de presă a proiectului ”Construire Spital Regional de Urgență Craiova”

Ministerul Sănătății, în calitate de beneficiar, organizeză prima conferinţă de presă a proiectului ”Construire Spital Regional de Urgență Craiova”, Cod SMIS 134201, ce se adresează publicului general la nivel naţional, cu accent pe publicul municipiului Craiova, al judeţului Dolj și al celor limitrofe (acoperind Regiunea Sud-Vest).

Evenimentul va avea loc in data de 16 februarie 2022 începând cu ora 10,00 la Hotel Prestige – Strada Matei Basarab nr 15, etaj 1, Craiova, Sala I C Vrăbiescu.

Proiectul este finanţat cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară   14:   Construcţia   infrastructurilor   pentru   spitalele   regionale   de   urgenţă,  Obiectivul   1 „Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitalicești de urgenţă” al Priorităţii investiţionale 14.1 „Investiţii în infrastructurile sociale și de sănătate care contribuie la dezvoltarea naţională, regională și locală, reducând inegalităţile în materie de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și recreative, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile furnizate de autorităţile locale”.

Construcţia celor 3 spitale regionale de urgenţă propuse (Iași, Cluj şi Craiova) este inclusă în Strategia Naţională de Sănătate a României și cofinanţată prin Programul Operaţional Regional pentru perioada 20142020.

Obiectivul principal al proiectului este “Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitalicești de urgenţă” al priorităţii de investiţii 14.1. din POR 2014-2020, prin îmbunătăţirea accesului populaţiei, în special pentru grupurile de pacienţi vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terţiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populaţiei din judeţul Dolj și regiunea SV a României.

Obiectivul specific 1 „Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitaliceș de urgenţă” al Priorităţii de investiţii 14.1 din POR 2014-2020 (martie 2018), Proiectele SRU au fost deja incluse în acţiunile indicative care sunt programate pentru finanţare și care este de așteptat să contribuie la Obiectivul specific menţionat mai sus, care vizează și:

 • Crearea unei reţele de spitale regionale de urgenţă integrate fizic și funcţional către pacienţi;
 • Alinierea serviciilor de infrastructură spitalicească la funcţiile și rolurile jucate de diferitele niveluri ale sistemului spitalicesc din România;
 • Raţionalizarea serviciilor  de   îngrijire  spitalicească,  care  vizează  îmbunătăţirea  eficienţei  și durabilităţii acestora;
 • Restructurarea spitalelor regionale de urgenţă din România, astfel încât acestea să trateze cele mai complexe cazuri într-o abordare mul disciplinară, eficientă și sigură din punct de vedere clinic;
 • Creșterea eficienţei în acordarea asistenţei de urgenţă, în special la spitalele regionale și judeţene;
 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea spitalelor regionale de urgenţă;
 • Reducerea inegalităţilor în starea de sănătate a populaţiei, în special în zonele rurale și în zonele izolate sau defavorizate din punct de vedere economic, prin diagnosticarea precoce și tratarea cu succes a condiţiilor mai puţin grave, ceea ce duce la scăderea numărului de persoane cu nevoi medicale nesatis făcute;
 • Sporirea accesului populaţiei la serviciile sociale și asistenţa medicală.

În conformitate cu obiectivele menţionate mai sus, Proiectul va contribui în special la:

 • Reducerea mortalităţii / numărului de decese evitabile în regiune;
 • Pentru a reduce povara dizabilităţilor din regiune;
 • Pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și bunăstarea în regiune;
 • Pentru a spori satisfacţia / experienţa pacienţilor în ceea ce privește îngrijirea în centrele moderne și actualizate;
 • Îmbunătăţirea standardelor clinice, eficienţei, rentabilităţii, calităţii și siguranţei și durabilitatea serviciilor spitalicești din judeţul Dolj;
 • Îmbunătăţirea accesului populaţiei, în special pentru grupurile de pacienţi vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terţiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populaţiei din judeţul Dolj și regiunea SV a Român

Implementarea proiectului durează 104 de luni, în perioada 01.05.2018 – 31.12.2026.

Valoarea   totală   a   proiectului   este   de   2.847.124.805,37   lei,   din   care   valoarea   total nerambursabilă din FEDR – 223.320.500,00 lei

Ministerul Sănătăţii

 

 

Must Read

spot_img
error: Content is protected !!