Muzeul Olteniei: „Inteligența artificială profundă: „ochii” computaționali care pot ajuta în restaurarea artefactelor patrimoniului cultural”!

0
245

În perioada 25 iulie – 7 august 2022, Ruxandra Stoean, CătalinStoeanși Leonard Ionescu, cercetători în cadrul proiectului european OPERA – 178PCE/2021, PN-III-P4-ID-PCE-2020-0788, derulatîn parteneriat cu Muzeul Olteniei, în perioada 2021-2023, au efectuat o vizită de lucru la Universitatea din Malaga.

Cu această ocazie a fost susținută prezentarea cu titlul „Inteligența artificială profundă: „ochii” computaționali care pot ajuta în restaurarea artefactelor patrimoniului cultural”.

Profesor Dr. Ing. GonzaloJoyaCaparrós, Departamentul de Tehnologie Electronică alFacultății de Inginerie și Informatică (EscuelaTecnica Superior de Ingenieria Informatica) din Malaga, Spania, a evidențiat posibilitatea interconectării unor domenii științifice care aparent nu converg.

Conf. Univ. Dr. Ruxandra Stoeana prezentat abordările de deeplearning realizate în cadrul proiectului pentru estimarea compoziției chimice și segmentarea zonelor corodate ale obiectelor în stare avansată de degradare, pe baza informației conținute în pozele microscopice. Prin metoda deeplearning se încearcă substituirea unor analize fizico-chimice și instrumentale destul de laborioase și costisitoare, realizate cu ajutorul aparatelor optice (stereomicroscop cu cameră foto digitală), a mijloacelor de înregistrare foto digitale  coroborate cu datele de analiză elementală obținute cu spectrometrul de fluorescenţă de raze X (XRF).

Pe de alta parte, s-a arătat cumdeeplearning poate realiza redesenarea semantică a vestelor tradiționale românești cu elemente lipsă. Totodată, noutatea acestei abordări științifice a atras atenția specialiștilor din mediul universitar, fiind prezenți la această sesiunecercetători și doctoranzi din domeniile ingineriei, informaticii și arheologiei.

În cadrul aceleiași deplasări, a avut loc o vizităși la Muzeul din Malaga, unde dl. Jose Angel PalomaresSamper, șeful laboratorului de restaurare si conservare, a prezentat laboratoarele de investigații fizico-chimice și cercetare a bunurilor culturale, laboratoarele de restaurareși depozitele care adăpostesc piesele de patrimoniu din cadrul colecțiilor Muzeului Malaga.

În urma discuțiilor avute, au fost identificate multe puncte de interes comune privind conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, faptcare poate constitui obiectul unei colaborări cu cercetătorii proiectului și cu specialiștii Muzeului Olteniei.

Dezvoltarea extraordinară, în prezent, a mijloacelor digitale de înregistrare foto și video duc, din ce în ce mai mult, la noi direcții de utilizare a acestora. Orientarea către digitalizare a unor zone  de activitate care, prin excelență, erau apanajul numai unui număr restrâns de personal supercalificat și a existenței unei baze materiale foarte costisitoare, creează posibilitatea de a aduce informații vitale privind studiul obiectelor de patrimoniu la îndemâna unor specialiști care nu pot avea acces în timp rezonabil și  cu costuri reduse la informații vitale privind starea de conservare a bunurilor culturale.