Primăria Municipiului Craiova, prin Direcția de Impozite și Taxe, anunță că persoanele fizice și juridice care înregistrează datorii către bugetul local reprezentând impozite și taxe locale, pot beneficia de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la 31.12.2022, dacă își achită obligațiile restante și majorările de întârziere aferente anului 2023 până la data 15.09.2023, în conformitate cu prevederile HCL 354/2023 și HCL 355/2023.

Contribuabilii care doresc să beneficieze de prevederile HCL 354/2023 și HCL 355/2023, trebuie să depună la Direcția Impozite și Taxe o notificare conform modelului Anexa 1 la HCL 354/2023 și HCL 355/2023.

Anexa nr 1 persoane fizice

NOTIFICARE PJ

Serviciul Imagine