Studenti, pasionați de domeniul devianței, delincvenței și justiției execuțional penale, viitori practicieni, dar și profesioniști, practicieni și teoreticieni în domeniul probațiunii, au participat la Conferința „Probațiunea: între vocație și profesie”, eveniment organizat de Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova în colaborare cu Serviciul de Probațiune Dolj, desfășurat în data de 11 ianuarie 2024.

Evenimentul a avut loc în incinta sediului central al Universității
din Craiova, situat în strada A. I. Cuza, nr. 13, sala 464A a Facultății de
Științe Sociale.

Agenda Conferintei

Prof. univ. dr. Sorin DAMEAN, Decanul Facultății de Științe
Sociale, Universitatea din Craiova
Dezvoltarea relației interinstituționale dintre Serviciul de
Probațiune Dolj și partenerii din comunitate, în contextul promovării
profesiei de consilier de probațiune
Armand AFREMIE, Șef serviciu, Serviciul de Probațiune Dolj
Probațiunea în jurul lumii. O privire critică (intervenție on-line)
Prof. univ. dr. Ioan DURNESCU, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială, Universitatea din București
Transferul de politică penală și aplicațiile sale în probațiune
(intervenție on-line)
Drd. Iuliana CĂRBUNARU, Universitatea din București /
inspector Direcția Națională de Probațiune/ vicepreședinte Confederația
Europeană de Probațiune
Factori de risc pentru comportamentul antisocial
Lect. univ. dr. Emilia SORESCU, Facultatea de Stiinte Sociale,
Universitatea din Craiova
Parteneriate pentru succes: instituțiile de învățământ superior și
serviciile de probațiune
Conf. univ. dr. Gabriela MOTOI, Facultatea de Stiinte Sociale,
Universitatea din Craiova
Formarea profesioniștilor în domeniul probațiunii
Lect. univ. dr. Cristina ILIE, Facultatea de Stiinte Sociale,
Universitatea din Craiova
Consilierul de probațiune, un altfel de asistent social? –
specializarea din spatele profesiei
Consilier de probațiune, Oana Mădălina ANGHEL, Serviciul de
Probațiune Olt
Scurte considerații privind calculul măsurilor educative
neprivative de libertate
Consilier de probațiune, Florentina Ramona PĂSĂRICĂ,
Serviciul de Probațiune Olt
Programele de reintegrare socială organizate în cadrul
serviciilor de probațiune
Student Elena ȚAMBOI, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Student Cristina VIJULIE, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Principalele teorii etiologice ale devianței și crimei
Student, Maria Codruța BĂBOIANU, Facultatea de Științe
Sociale, Universitatea din Craiova
Principiile etice ale probațiunii
Student, Denisa Gabriela CERCEL, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Supravegherea desfășurată de sistemul de probațiune în cazul
”amânării aplicării pedepsei”
Student Loredana Andreea SANDU, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Instituția probațiunii în România- mijloc de realizare a
sancțiunilor penale, alternative la pedeapsa închisorii
Student Alina CĂRUNTU, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Activitatea consilierului de probațiune în penitenciare
Student Adina Maria FIRA, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Student Ionela Alexandra CRUȘOVEANU, Facultatea de Științe
Sociale, Universitatea din Craiova
Procesul de supraveghere al minorilor sancționați prin măsura
educativă a stagiului de formare civică
Student Andreea Iulia DACHIN, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Student Andreea Damaris DUMITRU, Facultatea de Științe
Sociale, Universitatea din Craiova
Activitățile și atribuțiile consilierului de probațiune
Student Andreea ENACHE, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Student Andra CORBEANU, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Evoluția sistemului de probațiune în România
Student, Elena ARNĂUTU, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Student, Valentin SOCEANU, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova
Rolul consilierului de probațiune în supravegherea persoanelor
liberate condiționat
Drd. Cateluța BĂNCIOI, Universitatea din Craiova
Aspecte practice și teoretice în lucrul cu persoane condamnate
pentru comiterea de infracțiuni sexuale aflate în evidența sistemului
de probațiune și penitenciar (intervenție on-line)
Lect. univ. dr. Mioara Lăcrămioara PARASCHIV, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, Universitatea Ovidius Constanța
Managementul adicției în sistemele corecționale (intervenție online)
Drd. Delia-Gabriela MARIN, Universitatea din București
Influența stilului parental asupra modelelor comportamentale
dezvoltate de elevii de gimnaziu (intervenție on-line)
Drd. Mariana DUCIUC (DRĂGOTOIU), Universitatea din
București
Impactul tulburărilor din sfera sănătății mintale în gestionarea
cazurilor persoanelor aflate sub supravegherea sistemului de
probațiune; Analiză, Provocări și Perspective (intervenție on-line)
Drd. AnastasiaVĂRARU IANCU, Universitatea din București