Ultimul contract de execuție lucrări în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” a fost semnat luni, fiind vorba despre o stație captare și stație tratare Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călărași, Bechet.

Potrivit Companiei de Apă Oltenia, după ce s-a reluat de patru ori licitația, întrucât ofertanții nu au îndeplinit condițiile necesare, ultimul din cele 22 de contracte de execuție lucrări în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, finanțat prin POIM, DJ-CL-09, a fost adjudecat de Asocierea S.C. SENGHER SISTEME S.R.L. (lider de asociere) – S.C. IPA S.A. – S.C. BRISANT INNOVATIVE S.R.L. – S.C. VALORIS S.R.L. – S.C. ALMER PROIECT S.R.L.  – S.C. VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A. – Terțsusținător.

Contractul prevede realizarea unei stații de captare și a unei stații de tratare a apei în Bechet, aducțiuni sistem apă în Bechet, rezervoare în Ostroveni, Călărași, Bechet.

Valoarea totală a contractului este de 43.335.623,14 lei (fără TVA).

Conform prevederilor contractuale, în Bechet se va realiza o stație de captare de apă brută din Dunăre; conductă aducțiune de la stația de captare la stația de tratare (L= 4.300 m); stație de tratare apă potabilă Bechet (Q = 106,04 l/s); Rezervor nou (400 mc), amplasat la gospodăria de apă existentă GA2; stație de pompare apă potabilă nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă GA2; Sistem SCADA; conductă de transport apă în portul Bechet, din rețeaua de distribuție a localității (De 110mm, L= 2.345 m), dar și conducte de aducțiune la gospodăriile de apă Ostroveni, Călărași, Dăbuleni (în total L = 22.245 m).

În Ostroveni, unde se lucrează deja pe un alt contract, se va amplasa un rezervor de înmagazinare apă tratată (800 mc), la gospodăria de apă existentă; o stație de pompare apă tratată nouă, la gospodăria de apă existentă și se va monta un Sistem SCADA.

În Călărași se va amplasa un Rezervor nou (500 mc), la gospodăria de apă existentă și un Sistem SCADA.

„Contractul include elaborarea Proiectului Tehnic, incluzând toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru obținerea autorizației de construcție și avizelor necesare execuției, lucrări de construcție, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, testare și punere în funcțiune, precum și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în Perioada de Garanție. Durata de proiectare a lucrărilor este de 6 luni, iar durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 30 luni. Perioada de Garanție: 36 luni”, arată un comunicat de presă emis luni.

Investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, în valoare de peste 445 milioane de euro, reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori.