Sub egidaPrimărieiMunicipiului Craiova şi Consiliului Local Municipal, Casa de Cultură „TraianDemetrescu”organizează, înperioada21-25 noiembrie 2022,Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale, ediţia a XXIII-a, care va promova educaţia formală şi non-formală, prin conferinţe,cursuriexperimentale, birouri de ghidareşiconsiliere,expoziţii, concursuri, muzică, expoziţii de pictură, fotografie etc., care pot fi organizate atât în spaţii convenţionale sau neconvenţionale.

Evenimentul este brand prin decizia nr. 244136 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi înregistrată cu nr. 1045939/19/09/2007, iar promotor la nivel naţional este Asociaţia „Euro Adult Education”.

Tematica Festivalului din acest an este „ Tineriiîn Europa”.

Scopul Festivalului este acela de a promova şi implementa conceptul oficial de “învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Evenimentul îşi propune promovarea unui parteneriat activ între furnizorii de diverse servicii educaţionale din aria guvernamentală şi nonguvernamentală.